Same data—different results? Towards a comparative approach to the identification of thematic structures in science: Introduction to the special issue

Jochen Gläser, W. Glänzel, A.M. Scharnhorst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

226 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Same data—different results? Towards a comparative approach to the identification of thematic structures in science: Introduction to the special issue'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences