Same stimuli, same subjects, different perception: Believed dialect bias in the perception of Chinese plosives

Marjoleine Sloos (Co-auteur), Lei Wang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Same stimuli, same subjects, different perception: Believed dialect bias in the perception of Chinese plosives'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences