Samen met pensioen?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

52 Downloads (Pure)

Samenvatting

Er is een gestage groei van het aantal werkende tweeverdieners onder 60-plussers. Velen van hen zouden gelijktijdig met pensioen willen, maar schrikken van het
prijskaartje. Door de stijging van de AOW-leeftijd moeten jongere partners nu soms extra lang doorwerken nadat hun oudere partner is gestopt.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)8-9
TijdschriftPensioen Bestuur & Management
Volume14
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit