"Samen onderzoekers optimaal faciliteren": Interdisciplinariteit drijfveer voor afstemming

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

7 Downloads (Pure)

Samenvatting

In december lanceerde DANS een nieuw vijfjarenprogramma, waarin samenwerking centraal staat. E-data sprak met Henk Wals, sinds april 2020 directeur van DANS.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)3
Aantal pagina's1
TijdschriftE-data & Research
VolumeJaargang 15
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 10 feb 2021

Citeer dit