Samenstelling, Functioneren en Toepassing van Plantmicrobiomen in de Landbouw: Een deskstudie naar de huidige wetenschappelijke inzichten over samenstelling en functioneren van microbiomen bij de teelt van gewassen en de mogelijkheden voor toepassingen om weerbaarheid van gewassen te verhogen

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

272 Downloads (Pure)

Samenvatting

This report describes the results of a deskstudy on the current state of knowledge about plant-associate microbiomes and the possible practical implementation in sustainable cropping systems. Special attention is given to the role of plantmicrobiomes in establishing resilience of crops against abiotic and biotic stresses. For a thorough evaluation of the importance of plantmicrobiomes for resilience of crops, it is crucial to have comprehensive understanding of (1) factors that determine composition and functions of microbiomes associated with crop resilience and (2) the translation of the knowledge into practical application by growers. Based on screening of scientific literature and a questionnaire filled by applied researchers the most important knowledge gaps are indicated for both basic scientific- and applied aspects.
Originele taal-2Nederlands
UitgeverijNIOO-KNAW
Opdrachtgevend orgaanMinisterie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit
Aantal pagina's52
DOI's
StatusGepubliceerd - feb. 2023

Research theme

  • Sustainable water and land use

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Samenstelling, Functioneren en Toepassing van Plantmicrobiomen in de Landbouw: Een deskstudie naar de huidige wetenschappelijke inzichten over samenstelling en functioneren van microbiomen bij de teelt van gewassen en de mogelijkheden voor toepassingen om weerbaarheid van gewassen te verhogen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit