Samenvattingen Ganzensymposium: Beheersen? Beheren?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

27 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)92-95
TijdschriftLimosa
Volume90
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit