Samenwonen en een kind

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

15 Downloads (Pure)

Samenvatting

Zestig jaar geleden was de weg naar volwassenheid in Westerse
samenlevingen eenduidig: na het verlaten van het ouderlijk huis ging
je trouwen en kreeg je kinderen. Sindsdien zijn er steeds meer mensen
die alternatieve paden naar de volwassenheid bewandelen. Een van de
meest opvallende veranderingen is de toename in het aantal stellen
dat een kind krijgt terwijl zij ongehuwd samenwonen. Wetenschappers
dubben of dit voortkomt uit sociaaleconomische ongelijkheid dan wel
een ‘vrije’ keuze is.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)8
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume33
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit