Sample-size dependence of diversity indices and the determination of sufficient sample size in a high-diversity deep-sea environment.

K. Soetaert, C.H.R. Heip

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  578 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)305-307
  TijdschriftMarine Ecology Progress Series
  Volume59
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit