‘Samuel Carolus Kechel ab Hollenstein (1611-1668). Wiskundige en astronoom in de marge van academisch Leiden’

Huib J. Zuidervaart, Veerle Beurze

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

217 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)25-58
Aantal pagina's34
TijdschriftLeids Jaarboekje
Volume106
StatusGepubliceerd - nov. 2014

Citeer dit