SAND: Relation between the Database and Printed Maps

Erik Tjong Kim Sang

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperOnline paperWetenschappelijk

21 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's1-8
Aantal pagina's8
StatusGepubliceerd - 16 mei 2014

Citeer dit