Sandhi en gjin ein

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

74 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)17-24
TijdschriftTydskrift foar Fryske Taalkunde
Volume3
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit