Saprobic and phytopathogenic Dothideomycetes

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-217
  TijdschriftStudies in Mycology
  Volume82
  StatusGepubliceerd - 30 sep. 2015

  Citeer dit