Sarcodon in the Neotropics II: four new species from Colombia and a key to the regional species

Arthur C., II Grupe, Aida Marcela Vasco-Palacios, Matthew E. Smith, Teun Boekhout, Terry W. Henkel

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)791-805
  TijdschriftMycologia
  Volume108
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2016

  Citeer dit