Sargassum muticum: a morphological description of European material

A.T. Critchley

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)813-824
  TijdschriftJournal of the Marine Biological Association of the United Kingdom
  Volume63
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1983

  Citeer dit