Saterfriesisch, Niederdeutsch, Hochdeutsch - Sprachkontakt im Vokalismus trilingualer Saterfriesen

W.J. Heeringa, Heike Schoormann, Jörg Peters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Vertaalde titel van de bijdrageSaterland Frisian, Low German and High German - Language Contact in vocalism of trilingual Saterland Frisians
Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)68-85
TijdschriftJahrbuch des Vereins für Niederdeutsche Sprachforschung
Volume143
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit