Saturnispora mangrovi f.a., sp. nov. from Syhat mangrove, Saudi Arabia

Abd El-Rahim M A El-Samawaty, Teun Boekhout, Mohamed A Yassin, Mohamed A Abdel-Wahab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Saturnispora mangrovi f.a., sp. nov. from Syhat mangrove, Saudi Arabia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences