Saving water for the future: public awareness of water usage and water quality

L. Seelen (Co-auteur), Giovanna Flaim, Eleanor Jennings, Lisette de Senerpont Domis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

61 Citaten (Scopus)
87 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Saving water for the future: public awareness of water usage and water quality'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds