Scab disease of Proteaceae ' a review

L. Swart, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)269-273
  TijdschriftActa Horticulturae
  Volume545
  StatusGepubliceerd - 2001

  Citeer dit