Scedosporium species, emerging agents of systemic disease

M. Lackner, G.S. de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)43-47
  TijdschriftJournal of Invasive Fungal Infections
  Volume5
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit