Scenes from the Occupation of the Maagdenhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)12-13
TijdschriftOn the Waterfront: Newsletter of the Friends of the IISH
Nummer van het tijdschrift31
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit