Schatting van NTA-concentratie in Nederlands oppervlaktewater bij vervanging van fosfaten uit wasmiddelen

H.L. Golterman, R.H. Van Weelden

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)57-59
  TijdschriftH2O
  Volume9
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1976

  Citeer dit