Schiere monniken als Moderne Devoten [Review of: R van Dijk (2007) Moderne Devoten in monnikspij. Klooster en Colligatie van Sibculo 1406-1580]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Tijdschriftwww.contactgroepsignum.eu
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit