Schitterende komeet of gevallen meteoor? Het beeld van de Republiek als grootmacht

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

22 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)236-242
TijdschriftSpiegel Historiael
Volume37
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit