Schizofrene baanbrekers [Review of: Joris Oddens (2012) Pioniers in schaduwbeeld. Het eerste parlement van Nederland 1796-1798]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

78 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)600-601
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume126
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit