Scholarly Correspondence and the History of Philology: A Case Study of the Nineteenth-Century Netherlands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)155-165
TijdschriftAmsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik
Volume78
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit