Scholarly primitives from a workflow perspective

Marijn Koolen, Sanna Kumpulainen, Liliana Melgar Estrada

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentieAbstractWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Aantal pagina's1
DOI's
StatusGepubliceerd - 10 nov. 2020

Citeer dit