Schoon genoeg? Wassen in het Aalmoezeniersweeshuis 1666-1760

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)121-138
Aantal pagina's18
TijdschriftAmstelodamum. Tijdschrift voor de kennis van Amsterdam
Volume109
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit