Schrijven over individuen en hun omstandigheden: Hedendaagse biografieën over vroegmoderne lieden

Judith Brouwer, Michael Limberger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)5-18
Aantal pagina's14
TijdschriftNieuwe Tijdingen
Volume2
StatusGepubliceerd - 09 nov 2018

Citeer dit