Science and technology: socialising what for whom? (Comment)

S. Wyatt

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

  Originele taal-2Engels
  Aantal pagina's3
  TijdschriftJournal of Science Communication
  Volume8
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit