Science Assessment Integrated Network Toolkit (SAINT): A scientometric toolbox for analyzing knowledge dynamics.

A.T. Somers, T. Gurney, E. Horlings, P. Van Den Besselaar

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormSoftwareWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit