Science Europe Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportWetenschappelijk

29 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit