‘Scientia’ in Middelburg rond 1600. De wisselwerking tussen academici, kooplieden en handwerkers in het vroegmoderne Middelburg: essentieel voor de creatie van ’s werelds eerste verrekijker?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

50 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)43-100
Aantal pagina's58
TijdschriftArchief: mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
Volume2017
StatusGepubliceerd - 06 dec. 2018

Keywords

  • Early Modern Science
  • Zeeland
  • telescope
  • Circulation of knowledge

Citeer dit