Scientific Information in Continuous Characteristics Spaces

A. Scharnhorst, P. Wouters, W. Ebeling

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    Pagina's280-288
    StatusGepubliceerd - 2003

    Citeer dit