Scientific Report containing the Proceedings of the Conference: The Transmission of Well-being: Marriage Strategies and Inheritance Systems in Europe (17th-20th Centuries)

J. Kok, M.H.D. van Leeuwen

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Plaats van productieBraga, Portugal
UitgeverijUniversity do Minho
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit