Scientist's response to valorisation policy: a policy paradox? Institutionalization of the academic third mission

S. de Jong, L. van Drooge

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit