Scientometrics and information retrieval: weak-links revitalized

Philipp Mayr, Andrea Scharnhorst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

120 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Scientometrics and information retrieval: weak-links revitalized'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Engineering & Materials Science