Scientometrics and information retrieval: weak-links revitalized

Philipp Mayr, Andrea Scharnhorst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

120 Downloads (Pure)
Filter
Artikel

Zoekresultaten