Sclerotinia sclerotiorum and Alternaria brassicicola: new disease records from canola (Brassica napus var. oleifera) in South Africa

G.R.A. Mchau, B. Robbertse, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftSouth African Journal of Science
  Volume92
  StatusGepubliceerd - 1996

  Citeer dit