Scopulariopsis, a poorly known opportunistic fungus: spectrum of species in clinical samples and in vitro responses to antifungal drugs

M. Sandoval-Denis, D.A. Sutton, A.W. Fothergill, J. Cano-Lira, J. Gene, C.A. Decock, G.S. de Hoog, J. Guarro

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    70 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Scopulariopsis, a poorly known opportunistic fungus: spectrum of species in clinical samples and in vitro responses to antifungal drugs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences