Scopulariopsis and scopulariopsis-like species from indoor environments

J. H. C. Woudenberg, M. Meijer, J. Houbraken, R. A. Samson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

39 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-35
TijdschriftStudies in Mycology
Nummer van het tijdschrift88
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2017

Citeer dit