Scrambling als object shift-Reactie op Broekhuis-Verweer tegen Guido Vanden Wyngaerds bezwaren

H. Broekhuis, G. Vanden Wyngaerd

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

131 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)201-230
Aantal pagina's30
TijdschriftNederlandse Taalkunde
Volume14
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit