Scrambling of definite object NPs in Dutch: Formal theories, corpus data and experimental research

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

24 Downloads (Pure)

Samenvatting

The canonical view on Dutch scrambling in the syntactic literature is that it is subject to information-structural conditions: “new” information is located in a right-peripheral position in the middle field (Jan heeft waarschijnlijk het boek gelezen ‘Jan has probably read the book’) while given information is located in a more leftward position (Jan heeft het boek waarschijnlijk gelezen); see e.g. Verhagen (1986), Neeleman (1994a/b), and Broekhuis (2008). The generally accepted idea that scrambling of “given” definite NP-objects is obligatory was contradicted in Van der Does & De Hoop (1998). Subsequent studies attempted to resolve this intuition conflict through corpus and experimental studies. This article critically reviews these studies and concludes that their results are unsuitable for evaluating the claim made in current generative grammar that object scrambling involves A-movement of the object into its case position (Broekhuis 2009/2020). The article ends with recommendations that can help overcome this shortcoming.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)145-179
Aantal pagina's35
TijdschriftNederlandse Taalkunde
Volume28
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - okt. 2023

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Scrambling of definite object NPs in Dutch: Formal theories, corpus data and experimental research'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit