Screaming, Silence, and Mass Violence in Israel/Palestine

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Samenvatting

Article in 'Forum: Israel-Palestine: Atrocity Crimes and the Crisis of Holocaust and Genocide Studies'
Originele taal-2Engels
Aantal pagina's9
TijdschriftJournal of Genocide Research
DOI's
StatusGepubliceerd - 2024

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Screaming, Silence, and Mass Violence in Israel/Palestine'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit