Screening of novel fungal Carbohydrate Esterase family 1 enzymes identifies three novel dual feruloyl/acetyl xylan esterases

Adiphol Dilokpimol, Bart Verkerk, Xinxin Li, Annie Bellemare, Mathieu Lavallee, Matthias Frommhagen, Emilie Normolle Underlin, Mirjam A. Kabel, Justin Powlowski, Adrian Tsang, Ronald P. de Vries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1932-1943
TijdschriftFEBS Letters
Volume596
Nummer van het tijdschrift15
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2022

Citeer dit