Screening op diabetische retinopathie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

127 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1701-1705
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume137
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit