Screwmeneutics and Hermenumericals: The Computationality of Hermeneutics

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

252 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Screwmeneutics and Hermenumericals: The Computationality of Hermeneutics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities