Seagrass ecosystem multifunctionality under the rise of a flagship marine megaherbivore

Marjolijn J. A. Christianen* (Co-auteur), Fee O. H. Smulders, Jan Arie Vonk, Leontine E. Becking, Tjeerd J. Bouma, Sabine M. Engel, Rebecca K. James, Mabel I. Nava, Jaco C. de Smit, Jurjan P. van der Zee, Per J. Palsbøll, Elisabeth S. Bakker

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Seagrass ecosystem multifunctionality under the rise of a flagship marine megaherbivore'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology

Chemical Compounds