Seagrass wrack-induced dune formation on a tropical coast (Banc d'Arguin, Mauritania)

M.A. Hemminga, J. Nieuwenhuize

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)499-502
  TijdschriftEstuarine Coastal and Shelf Science
  Volume31
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit