Search algorithms for improving the pareto front in a timetabling problem with a solution network-based robustness measure

Gülcin Ermis, Can Akkan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)

Citeer dit