Search strategies along the academic lifecycle

E. Horlings, T. Gurney

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

123 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Search strategies along the academic lifecycle'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences